2015-09-03

På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris!

2016 firar Sveriges Skolledarförbunds sitt 50 årsjubileum. I samband med jubileumsfirandet under Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 15-16 mars kommer förbundets Stora Skolledarpris att delas ut för första gången.

Priset är Sveriges största pris till en skolledare i förskola och/eller skola och delas ut vartannat år i samband med den Nordiska Skolledarkongressen.

Bakom priset står Sveriges Skolledarförbund tillsammans med sina samarbetspartners:

  • Studentlitteratur
  • Svenskt Näringsliv
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Friskolornas riksförbund
  • Sveriges elevråd (SVEA)
  • Sveriges Elevkårer

Syftet med priset är att uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns utveckling i förskolan, och barns och ungdomars resultat i grund- och gymnasieskolan, liksom vuxna studerandes resultat i vuxenutbildning.

Sveriges Skolledarförbund vill också genom sitt pris lyfta ledarskapets betydelse och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Priset går till en skolledare som har gjort extraordinära insatser och har sitt arbete och verksamhet djupt grundat i Sveriges Skolledarförbunds yrkesetiska kod.
Resultatet ska ha uppnåtts genom ett arbete utifrån dessa kriterier som också ligger till grund för priset:

  • Skolledaren har under sitt arbete agerat förebild för sin organisations värderingar och etiska regler.
  • Skolledaren har stärkt förbättringskulturen hos sina medarbetare.
  • Skolledaren har ingett förtroende och samverkat med externa intressenter vid alla möjliga tillfällen.
  • Skolledaren är flexibel och har kunnat förutse de allt snabbare förändringarna både inom utbildningssektorn och omvärlden, och har reagera på dem i tid, för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation.

Prissumman är 80 000 Sek

Var och en har möjlighet att nominera kandidater, skolledare i Sveriges förskolor och skolor till priset.
I juryn sitter förutom Sveriges Skolledarförbund och Studentlitteratur representanter för förbundets samarbetspartners.

Nomineringsförfarandet inleds på Skolledarnas dag den 3 september.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...