2015-04-01

Regeringens lönesatsning saknar helhetstänk

- Jag har idag valt att lämna samtalen mellan regeringen och parterna om den planerade satsningen på höjda löner i skolsektorn. Eftersom regeringen inte kan ge besked om man avser inkludera skolledarna i lönesatsningen ser jag ingen anledning att jag, som facklig företrädare för mina medlemmar, ska sitta med vid förhandlingsbordet längre.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, sitt val att lämna samtalen med regeringen på onsdagen.
Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om en modell för en lönesatsning har pågått några veckor. Inledningsvis diskuterades en modell med syfte att premiera individens ansvar för att förstärka och fördjupa sin yrkeskunskap. Regeringen har istället valt en mer generell inriktning.

- Jag har tidigare fått löfte om att skolledarna skulle inkluderas och presenterat en bra modell för regeringen som innefattar såväl lärare som skolledare med ansvar för skolans kvalitet. Regeringen valde en annan modell, vilket jag beklagar.

Den tidigare genomförda satsningen på förstelärare, som Sveriges Skolledarförbund stödjer, har på vissa håll inneburit att lärare lönesätts högre än sina chefer, trots att skolledarna har ett helt annat ansvar kopplat till sin befattning.

- Med en ensidig satsning utan helhetstänk, riskerar vi att färre vill bli skolledare i framtiden. Det är inte bra för skolan som organisation och framförallt inte bra för elevernas resultat, säger Matz Nilsson. Vi har, som facklig organisation, svårt att stå bakom en modell med sådana uppenbara brister.

- Om regeringen ändrar uppfattning och låter skolledarna bli en del av satsningen på skolan, på det sätt som vi tidigare var överens om, är jag naturligtvis beredd att återuppta samtalen, avslutar Matz Nilsson.

För vidare kommentarer kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99 eller kanslichef Maria Andrén Bergström, 0706-74 62 07.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...