2015-06-29

Regeringens satsning leder fel

Regeringen presenterade på tisdagen ett förslag till utformning av den aviserade lönesatsningen på skolan. Omfattande kritik från Sveriges Skolledarförbund om att en lönesatsning som exkluderar de viktiga skolledarna skulle riskera att skapa minst lika stora problem som de skulle lösa, har medfört att diskussionerna dragit ut på tiden.

Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. En hotande ledarbrist inom skolan skulle förstärkas om lönepremien för att ta på sig ansvar som skolledare blir liten eller t.o.m. negativ.

Regeringen föreslår nu att skolledare som är legitimerade lärare och som undervisar som en del av sin tjänst ska ingå som en grupp i lönesatsningen.

- Det förslag som presenterades idag är snarast ett slag i ansiktet på alla ambitiösa skolledare som kämpar och sliter för att klara av sitt redan i dag mycket omfattande uppdrag, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson i en kommentar till regeringens utspel.

Istället för att göra en nödvändig inkludering av skolledarna i lönesatsningen på skolan valde regeringen att skicka signalen att skolledarna dessutom bör undervisa. Detta budskap sänder man till en grupp som redan arbetar nästan sex dagar i veckan i snitt. Utan kompensation i form av t.ex. ferier.

Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är, enligt Matz Nilsson, knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

- Förslaget är snarast kontraproduktivt, säger Matz Nilsson. Istället för att använda sin, många gånger begränsade, tid till att analysera och utveckla verksamheten på övergripande nivå ska skolledarna undervisa i enskilda klassrum. Hur det ska förbättra förutsättningarna för skolledare att få tid för sitt viktiga uppdrag som pedagogiska ledare är mycket svårt att se.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...