2015-09-22

Rektorn och styrkedjan

Utredarens förslag är bra men inte alls tillräckliga, menar Sveriges Skolledarförbund.

Förbundet kan inte undvika att kommentera det som inte återfinns i betänkandet, nämligen förslag på hur vi ska komma tillrätta med rektors problematiska arbetsbelastning och de övriga svårigheter som möter rektor i uppdraget att styra och leda skolan mot högre kvalitet och bättre resultat.

Sammantaget ger utredningen en bild av ett ledarskap som egentligen aldrig har fått förutsättningar att fungera på avsett sett på de 25 år som vi har haft nuvarande system. Sveriges Skolledarförbund menar att det är en stor brist att denna centrala fråga inte berörs närmare i utredningens analyser och förslag.

Sammanfattningsvis så efterlyser Sveriges Skolledarförbund ett tydligare ledarperspektiv inom skolpolitiken.

Slutligen föreslår förbundet att regeringen låter utvärdera vilka effekter skrivningen i Skollagen om en rektor per skolenhet har fått för konsekvenser på rektors ansvarsområden och arbetsbelastning. En utveckling mot allt större enheter för varje rektor/förskolechef torde knappast bidra till en större förekomst av direkt pedagogiskt ledarskap hos landets rektorer och förskolechefer.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...