2015-07-01

S och M nära varandra om skolans finansiering

Staten ska ta ett övergripande ansvar för finansieringen av utbildningsområdet. De bästa studenterna måste lockas till läraryrket och stanna kvar i skolan, banden mellan utbildning och forskning måste stärkas och detaljstyrning måste minska.

Camilla Waltersson Grönvall, Aida Hadzialic, ?, Bo Jansson, Göran Arrius, Mats Ericson och Matz Nilsson

Under Almedalsveckan var det premiär för den nationella kunskapsstrategin.
Arbetet med en gemensam strategi för "att bygga en utbildningskedja i världsklass", som strategins undertitel lyder, har pågått i snart ett år.
Det är Sveriges Skolledarförbund, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Sulf -universitetslärarna och Saco som tagit fram strategin.
Och gladast av alla var nog LRs ordförande Bo Jansson när strategin presenterades på ett gemensamt seminarium på onsdagen.

Ökat statligt ansvar har ersatt kravet på ett förstatligande av skolan som tidigare stod högst på förbundets agenda. Nu har LR fått med sig de två övriga Sacoförbunden och Saco självt på att staten måste ta ett större ansvar för finansieringen och därmed också likvärdigheten i svensk skola.
Staten är den ende aktören som kan vara den högste garanten för en likvärdig och högpresterande skola och högskola, slår förbunden fast.

När strategin presenterades deltog också gymnasie-och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic, S, och Camilla Waltersson Grönvall, M:s utbildningspolitiska talesperson, som båda höll med om att något måste göras för att öka likvärdigheten. Vilket gjorde Bo Jansson än mer optimistisk.
- Aldrig har de två stora partierna stått varandra så här nära, sa han.

Ministern hänvisade till den nyligen lämnade Oecd-rapporten som visade på den bristande styrningen. Utvärderarna från Oecd kunde inte, trots upprepade frågor, få riktigt kläm på vem eller vad som styr svensk skola; regering, riksdag, huvudmän, lärare eller skolledare.
Hadzialic, liksom hennes kollega Gustav Fridolin, sätter dock stor tilltro till att den nya skolkommissionen, ska reda ut frågan.

Alla var också rörande överens om att fler lärare behövs. Regeringen satsar tre miljarder på lärarlöner. Ett initiativ som Sveriges Skolledarförbund välkomnar, men samtidigt kritiserar för att inte skolledarna inkluderas i satsningen.

Mats Ericson, ordförande i Sulf, står bakom kravet på ökad statlig finansiering, men satte samtidigt upp ett varnande finger för att statens famn inte alltid är så trygg. De senaste åren har högskolan, helt statligt finansierad, fått se kostnadsbesparingar på runt två procent årligen.
Att lärare - och skolledare, lade Matz Nilsson till - behöver en mer kvalificerad och långsiktig fortbildning råder inte heller någon oenighet om.

Däremot såg deltagarna lite olika på lärarutbildningen, och framför allt politikernas inblandning i densamma.
- Vi har en civilingenjörsutbildning i världsklass, och den har politikerna aldrig lagt sig i, sa Mats Ericson, till vardags också professor vid Tekniska högskolan. Han drog parallellen till lärarutbildningen som ständigt får nya uppdrag och förutsättningar.
Det kommer den fortsätta att få, åtminstone om Camilla Waltersson Grönvall får vara med och bestämma.
- Den måste bli mer akademisk, slog hon fast, och ha ett större inslag av ledarskapsutbildning, ikt och specialpedagogisk kompetens.

Aida Hadzialic hoppades att vi nu kan lägga diskussionen om skolans problem bakom oss, och i stället rikta fokus på framtiden. Hon räckte nästa bokstavligt talat ut en hand till Camilla Waltersson Grönvall. Som dock inte var så väldigt angelägen att fatta den.
- Javisst, gärna långsiktiga lösningar, svarade hon, men då måste också regeringen stå upp för de två överenskommelser, om friskolor och betyg, som regering och opposition kommit beslutat om.
Matz Nilsson avslutade seminariet med att konstatera att det nu ändå finns en vilja till förändring av bland annat det som Oecd pekat på.
Nu är det dags för verkstad.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...