Hallands Nyheter 2015-10-23

Satsa på skickliga skolledare

Behovet av att rekrytera skolledare kommer att öka under de kommande åren då många av våra erfarna skolledare slutar. För Hallands del innebär det att nästan var tionde skolledare går i pension inom 3 år. Det är mycket samlad kompetens som lämnar och som måste ersättas av morgondagens skickliga ledare.

Matz Nilsson och distriktsordförande Anders Carlsson debattarer skolledarbristen.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...