2015-01-15

Skolledarna behöver rimliga förutsättningar för att ta ansvar

Vi måste ge rimliga förutsättningar för att skolledarna kan ta sitt pedagogiska ansvar. Den insikten finns nu hos både regering och opposition – åtminstone av att döma från Sveriges Skolledarförbunds första ansvarskonferens 2015.

Besökare på ansvarskonferensen. Foto: Magnus HartmanVi måste ge rimliga förutsättningar för att skolledarna kan ta sitt pedagogiska ansvar.
Den insikten finns nu hos både regering och opposition – åtminstone av att döma från Sveriges Skolledarförbunds första ansvarskonferens 2015.

Ett drygt 100-tal slöt upp när förbundets andra och årets första Ansvarskonferens anordnades i Stockholm i mitten av januari. Det var en uppföljare av fjolårets ansvarskonferens då skolans aktörer talade om vilket ansvar de anser att skolledare har. Den här gången handlade det bland annat om vilka förutsättningar som finns för att ta det.
Aida Hazialic, gymnasie- och kunskapsminister . Foto: Magnus Hartman

Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic besökte för första gången ett arrangemang i Sveriges Skolledarförbunds regi.
- Lärarna måste ges möjlighet att vara mer med eleverna och rektorerna måste skapa den möjligheten. Och vi från politiskt håll måste möjliggöra det för skolledarna, sa Aida Hadzialic. Att ta det pedagogiska ledarskapet är inte lätt, och vi måste lätta den administrativa bördan för skolledarna.
Hon pekade också på svårigheterna med den många gånger oklara och okänsliga fördelningen av resurser i skolan, en fråga som i högsta grad handlar om styrningen av skolan.

- En av slutsatserna i den översyn av skolan som Oecd nu gör, är att det är svårt att se vem som styr. Är det kommunen, staten, skolledarna eller lärarna? Styrningen är en fråga vi måste börja tala om, sa Aida Hadzialic. Här måste vi bli tydligare. Inte minst för att likvärdigheten ska bli bättre.

Även den nya utbildningspolitiska talespersonen för M, Camilla Waltersson Grönvall efterlyste en diskussion om en ökad central styrning av skolan.
Moderaterna har närmat sig dem som vill ha en förändrad och mer central styrning av skolan, och sin allianskollega FP. Men inte helt – det finns mycket bra att slå vakt om på det lokala planet, menade Grönvall, med tio år som ordförande i en kommunal utbildningsnämnd. Det gäller att inte minska inflytandet för elever och personal på det lokala planet. Där måste man gå försiktigt fram.
- Det finns ju ett tydligt uppdrag till rektor i den nya skollagen, men är det en fungerande ansvarskedja? Är ansvaret rätt fördelat, frågade hon sig.

Den stora frågan som dominerar skolpolitiken, också efter decemberöverenskommelsen – förutsättningarna för de fristående skolorna – gick både Hadzialic och Camilla Waltersson Grönvall runt. Likaså talade ingen av dem om det direkta huvudmannaskapet – statligt eller kommunalt, men att en ökad statlig styrning, måste diskuteras. Det var båda överens om.
Det är samma hållning som nu Sveriges Skolledarförbund har, efter att medlemmarna i fjolårets enkät visat en större misstro mot kommunernas sätt att styra skolan.

Sofia Larsen, ansvarig för för- och grundskolor inom Academediakoncernen. Foto: Magnus HartmanSofia Larsen, ansvarig för för- och grundskolor inom Academediakoncernen såg också ansvarsfrågan och rektors möjlighet att ta den, som ett av de viktigaste frågeområden att diskutera.
Rektors ledarskap är nyckeln. Och ju starkare det är desto större potential finns det att för bättre resultat och ökad likvärdighet. Det sistnämnda också en viktig fråga för Academedia att internt arbeta med.

Den kommunala huvudmannen representerades den här gången av Håkan Edman, grundskoledirektör i Stockholm. Han menade att ansvaret, och möjligheterna, i alla fall för Stockholms skolledare är stort.
- Rektorerna äger uppdraget. Men jag tycker inte att rektorerna utnyttjar utrymmet, menade han.

Rektorerna Satu Harnesk, Berith Örn och Annika Falk gav också sin syn på ansvarsfrågan.
Ansvar, styrning och inte minst tilliten i systemet är en fråga som engagerar. En av deltagarna på konferensen var Olof Johansson, Umeå universitet som just nu slutför sin utredning om skolledares förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Den lämnas till regeringen i början av mars.
Då fortsätter garanterat debatten.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...