2015-11-05

Skolledarna kommer också att omfattas av regeringens lönesatsning på skolan

- Det är mycket glädjande att Helene Hellmark Knutsson har tagit till sig våra synpunkter att det är viktigt för utvecklingen av skolan och dess resultat att också skolledarna inkluderas i satsningen. Det säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

I den promemoria som skickats ut på remiss, skriver regeringen att även den som har en lärarlegitimation och arbetar med någon form av ledande befattning i skolan, ska omfattas av satsningen med tre miljarder för nästa år. Det gäller alltså den som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef.

- Vi var allvarligt oroade att regeringen inte sett den absolut avgörande rollen som skolledare har för lärandet och resultaten i förskolan och skolan. Vi vet med forskning i ryggen att skolledarnas uppdrag är central för utvecklingen, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund frågan om att också Sveriges skolledare skulle innefattas av lönesatsningen. Redan tidigt i förhandlingarna gjorde skolledarna klart i ett särskilt yrkande att det var en förutsättning för satsningens framgång.

- Sverige står inför en allvarlig ledarbrist i förskolan och skolan, inte minst nu med många nya barn och elever som kommer till vårt land samtidigt som många skolledare går i pension. Beskedet från regeringen är betydelsefullt. Sveriges Skolledarförbund ser nu med tillförsikt fram emot fortsatta kontakter med regeringen i den här frågan, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Anders Torstensson  •  2015-12-01  •  22:28

Matz min gamle kollega! Se nu till att även mina 15 år som skolledare och det jobb jag och vi andra lägger ner har samma betydelse trots att jag o vi inte är från den legitimerade skaran.

Elsemarie Hallqvist  •  2015-12-01  •  13:47

Skolledare inom vuxenutbildningen? Eller är den verksamheten inte "skola" eller bara rent allmänt oviktig i den situation samhället står inför just nu? undrar en medlem ur "ironiska generationen"

  •  2015-11-09  •  10:51

En viktig delseger för förbundet och Sveriges skolledare. Nu måste vi fortsätta vårt arbete med skolledarlönerna. Dels behöver vi nu formulera ett bra remissvar där vi lyfter vikten av att premiera skolledare utifrån vad som är viktigast för professionen. Vid sidan av detta viktiga arbete behöver vi också förbereda våra argument för löneöversyn 2016. Dessa två satsningar på skolledarlöner är båda viktiga men ska inte blandas ihop. Mer information om detta kommer inom kort.
Hälsningar
Maria Andrén Bergström
Kanslichef

Roy Jörgensen  •  2015-11-06  •  17:12

Fortsätt att jobba för alla medlemmar, många av oss har ju ingen lärarlegitimation, eftersom vi inte jobbar som lärare:-)

Kristin Nilsson  •  2015-11-06  •  14:06

Låter gott att vi kommit en bit på vägen. Faktum är att om jag fortsatt som utvecklingsledare och förstelärare hade jag tjänat lika mycket som jag gör idag som skolledare. Jag hade dessutom haft betydligt mindre ansvar och arbetstid. Skulle jag gjort valet idag, hade jag prioriterat lärartjänsten.Vi behöver hänga med i utvecklingen, annars kommer med stor sannolikhet många skolledare hoppa av.

Marianne Axelsson  •  2015-11-06  •  12:47

Kanonbra! Hur kan vi sprida detta till ALLA skolledare?

Mats Boman  •  2015-11-05  •  20:45

Håller med, bra jobb.

Mats Olsson  •  2015-11-05  •  20:32

Bra jobbat Matz Nilson!

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...