Radio P4 Malmöhus 2015-03-17

Skolor hoppar över nationella prov

För en dryg vecka sedan beslutade regeringen att vissa nationella prov skulle bli frivilliga för skolan att genomföra. Och flera skolor har nu beslutat att hoppa över proven, som man upplever som besvärliga och resurskrävande att genomföra. En av skolorna som beslutat att ställa in de frivilliga proven är Läredaskolan i Hässleholm.

På Skolledarförbundet har man länge varit kritisk mot den ökade belastningen som de nationella proven innebär och menar att statens behov av uppföljning och statistikinsamling går ut för mycket över eleverna.

– Det statliga uppdraget att följa upp kunskapsnivåer har börjat ta över på bekostnad av elevernas rätt till sina undervisande lärare, säger Lena Linnerborg, utredare på Skolledarförbundet.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...