Hallands-Posten 2015-05-11

Staten lägger över kostnader på Sveriges kommuner

Sveriges Skolledarförbund gläds över reformer som ökar lärares status och ökade löner för lärarkåren. Men att exkludera skolledarna från satsningarna är feltänkt och riskerar att leda till att de får minskad effekt.. Regeringen har i samtal med parterna inte kunnat tydligt uttrycka att skolledarna ska omfattas av den planerade lönesatsningen inom skolsektorn. Konsekvensen av detta blev att Sveriges Skolledarförbund lämnade samtalen.

Sveriges Skolledarförbund - ett fackförbund företrädande chefer inom utbildning -ser kommande problem med att behålla och rekrytera skolledare i framtiden.
Vi ser främst två anledningar till detta:

  1. Förstelärarreformen
  2. Den planerade lönesatsningen inom skolsektorn.

Sveriges Skolledarförbund står bakom förstelärarreformen. Det är bra att det skapas nya karriärvägar inom skolan. Men när en förstelärare inte erbjuds någon märkbar lönebonus för att ta på sig ansvar som skolledare kommer många att tveka. Ska vi lyckas behålla och rekrytera nya skolledare i framtiden krävs det ökade lönesatsningar även på skolledare i våra kommuner. Regeringens ensidiga satsning lägger över den kostnaden påvåra kommuner eftersom inga medel tillskjuts för ökade lönekostnader till skolledare.
Vi anser att regeringen måste tänka om och antingen öka lönesatsningen på skolsektorn eller inkludera skolledarna i den planerade lönesatsningen. Gör man inte det riskerar vi att kommuner och fristående skolor får ett omfattande ledarförsörjningsproblem i knät.

Den svenska skolan kräver skolledare som engagerar sig och som är uthålliga i sitt arbete. Den svenska skolan har engagerade skolledare och som är uthålliga i sitt arbete. Det är dags att prestationen och arbetsinsatsen märks i lönekuvertet.
.Alla skolledare i regionen är välkomna att delta i diskussionen och ge sin syn på hur vi säkrar tillgången på skickliga ledare i förskolan och skolan.

För Sveriges Skolledarförbund
Matz Nilsson
Förbundsordförande

Anders Carlsson
Distriktsordförande Halland 

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...