2015-12-17

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier.

Förbundet har vid ett flertal tillfällen framfört sin syn på behovet av ett ökat statligt ansvar för finansieringen av svensk skola. Statliga lönesatsningar är en del av en sådan utveckling. 

Om regeringen fortsätter att bortse från de störningar i incitamentstrukturerna som en ensidig satsning på lärargrupper riskerar medföra kommer det med stor sannolikhet bli än svårare att rekrytera skickliga ledare till skolledaruppdrag i framtiden.

Förbundet är dock fortsatt mycket kritiska till förslaget att skolledare ska bedömas utifrån sin eventuella lärarlegitimation och inte utifrån hur skickliga de är i sitt uppdrag som skolledare. Att bedöma skolledares skicklighet enbart utifrån deras utbildningsbakgrund anser vi är en förlegad syn på skolledaryrket.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...