2015-04-23

Stora framgångar för Sveriges Skolledarförbund

- Sveriges Skolledarförbund har blivit skolledarnas samlade röst och det är vi mycket stolta över. - Skolledarna i Sverige finns nu med i alla frågor som gäller skolan, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson, som på lördag den 25 april öppnar förbundets 20:e kongress.

Den 25-26 april samlas ett 100-tal skolledare till kongress i Nacka.
- Vi har fått många nya medlemmar, och nu ska kraftsamlar vi för att ta ytterligare steg.
Skolledarnas lön och arbetsvillkor kommer att stå i centrum på kongressen.

- Landets skolledare vet att de har ett stort ansvar för att vända den negativa resultatutvecklingen i många av landets skolor. Vi är beredda att ta det ansvaret, men vi kräver att staten får en tydligare övergripande roll för att säkra att förutsättningarna för bra verksamhet finns oavsett var i landet man bor.

- Skolledarna har haft en bra löneutveckling, men nivåerna är fortfarande alldeles för låga på många håll. Lönerna måste höjas avsevärt de kommande åren för att nå den nivå som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som uppdraget innebär, säger Matz Nilsson.

- Och för att kunna rekrytera nya skolledare. Vi vet att det redan nu råder brist på skolledare i många kommuner i landet.

Förbundet får också om styrelsens förslag går igenom, en ny organisation från och med nästa år, som ytterligare ska stärka förbundets lokala arbete.

- Vårt viktigaste arbete sker ute i våra lokalavdelningar där våra många förtroendevalda finns. Med en ny organisation kommer arbetet att bli vassare där, samtidigt som vi på nationell nivå blir en allt viktigare aktör. Sveriges skolledare är att räkna med, säger Matz Nilsson.

- Kongressens tema är Sveriges viktigaste chefer tar ansvar och det avspeglas i de frågor vi ska diskutera.

Utbildningsminister Gustav Fridolin inviger kongressen och den nya skolkommissionens ordförande Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, kommer också att närvara under lördagen.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...