2015-04-25

Utbildningsministern vill stärka skolledarnas mandat

Första gången utbildningsminister Gustav Fridolin mötte Sveriges viktigaste chefer var på den allra första ansvarskonferensen i Stockholm januari 2014. Då liksom nu, när han invigningstalade på förbundets kongress, handlade hans budskap till skolledarna om tre saker – tid, mandat och stöd.

Matz Nilsson och Gustav Fridolin på kongressinledningen. Foto: Magnus HartmanTid – att skapa utrymmer för skolledarjobbets kärna – det pedagogiska ledarskapet, genom att se över vilka tidtjuvar som finns i skolledarens uppdrag. Ett sätt är exempelvis att se över och förbättra reglerna för särskilt stöd.
Mandat – att lämna de beslut som hör till skolledarna till dem att avgöra, till exempel göra några av de nationella proven frivilliga och ge ansvaret till rektor att bestämma om de ska genomföras.
Stöd – se över kompetensutveckling för förskolechefer och rektorer.
Något löfte om till exempel befattningsutbildning för förskolechefer kom dock inte ministern med denna gång heller.

Gustav Fridolin beklagade inte direkt ut inför ombuden att skolledarna hoppat av samtalen om de tre lönemiljarderna. Men han förklarade att regeringen som ett motkrav för att kunna ta del av pengarna, vill ha en rekryteringsstrategi av huvudmännen. Det ska inte bara handla om lärarförsörjning utan också en rekryteringsstrategi för ledarskapet kommer att krävas, poängterade han.
Om han lyckas locka tillbaka Sveriges Skolledarförbund med det, återstår att se.
Gustav Fridolin lyfte nu, vilket han också gjort tidigare, frågan om det finns anledning att göra vissa justeringar som stärker rektors mandat i förhållande till huvudmannen, när skolledarna får pålagor som inte har direkt tydligt stöd i lagar och förordningar.

Rektor borde, eftersom hans och hennes uppdrag, är särskilt utpekat och har tydlig ställning i skollagen, ha ett tydligare mandat i de diskussionerna, menade utbildningsministern.
I början av maj kommer Oecd:s slutrapport efter Sveriges Pisa-resultat.
Då måste nästa steg tas, menade Gustav Fridolin. Professionen och forskningen kommer att få möjlighet att leda ett skolutvecklingsarbete på nationell nivå.
Voilà skolkommissionen!

Statsministern må säga vad han vill men du är den viktigaste ministern, tackade Matz Nilsson Gustav Fridolin.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...