2015

Visa

Gör rektorsrollen mer lockande

2015-09-02

Sveriges Skolledarförbunds medlemssiffror visar att en stor del av skolans chefer här i Västra...

Kategorier: Från media

Bra satsningar på utbildningsområdet men varför blunda för ledarbristen

2015-09-01

- Jag ser med glädje att staten stärker upp kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning för de...

Kategorier: Pressmeddelanden

Varför väljer vi att titta bort?

2015-08-26

Hur kunde det tyska folket se på när judarna gasades ihjäl. En fråga rektorerna diskuterade på...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson föreslår nytt institut för lärar- och skolledarutveckling

2015-08-21

Matz Nilsson skriver i en debattartikel om hur ett större statligt ansvar för lärares och...

Kategorier: Från media

”Skolledarna sparkar in en öppen dörr”

2015-08-19

”Jag utgår ifrån att jag inte skall behöva citera skollagen för förbundsordföranden i...

Kategorier: Från media

Är krav på lärarlegitimation realistiska?

2015-08-18

Den här veckan startar många skolor igen efter sommaren. Nytt den här terminen är att en lärare...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson om mobbning

2015-08-13

Förbundsordförande Matz Nilsson har skrivit en replik på ett debattinlägg där skolledare påstås...

S och M nära varandra om skolans finansiering

2015-07-01

Staten ska ta ett övergripande ansvar för finansieringen av utbildningsområdet. De bästa...

Kategorier: Allmän nyhet, Utbildningspolitik

Felriktad satsning i skolan tycker förbundet

2015-07-01

Satsningen på lärarlöner är mycket bra. Statusen på lärarjobbet måste höjas. Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet, Lön

Nyanlända - hur ska skolan klara utmaningen?

2015-06-30

Med nationella riktlinjer för finansiering, elevhälsa och mottagande. Det var förbundsordförande...

Kategorier: Allmän nyhet

Krav på tydligare ledarskap och styrning

2015-06-30

Det var fullsatt i Almedalen när Sveriges Skolledarförbund ordnade ett seminarium på temat ”Är...

Kategorier: Allmän nyhet

Regeringens satsning leder fel

2015-06-29

Regeringen presenterade på tisdagen ett förslag till utformning av den aviserade lönesatsningen p...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Nytt pensionsavtal inom staten ger ökad flexibilitet

2015-06-29

Saco-S och Arbetsgivarverket har undertecknat en överenskommelse om ett nytt premiebestämt...

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

Ny kritik till statsråden om lönesatsningen på skolan

2015-06-26

Regeringen står fortfarande kvar vid sin modell där skolledarna, som har det övergripande ansvare...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Grunden för skolan

2015-06-26

Staten måste ha det övergripande ansvaret för skolan, skriver företrädare för Sveriges...

Kategorier: Allmän nyhet

Bra med satsning på specialpedagogik

2015-06-15

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt...

Kategorier: Pressmeddelanden

Digitaliseringen en brygga mot förbättrade resultat

2015-06-10

- Jag ser med tillfredsställelse på politiska initiativ för en nationell strategi för skolans...

Kategorier: Pressmeddelanden

Inget lagförbud mot mobiler

2015-06-07

Matz Nilsson kritisk mot förslag till lagstiftning mot mobiler i skolan

Krav på privata aktörer i välfärden

2015-06-03

Remissvar över SOU 2015:7

Kategorier: Remissyttranden

Strategi för skolans digitalisering

2015-05-28

Omsättningen på rektorer är ett av de stora hindren för att få digitaliseringsprocessen av skolan...