2016

Visa

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Kategorier: Remissyttranden

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Kategorier: Från media

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....

Kategorier: Pressmeddelanden

Migrationen gör att det krävs ännu mer

2016-12-06

Lärarna och skolledarna: Utvecklingen hotar vår samhällsmodell – skolan måste förnyas

Kategorier: Från media

Fel lasta skolledarna för lärarlönelyftets effekter

2016-12-06

Våra medlemmar har inte bett om lärarlönelyftet och tänker inte bära hundhuvudet för att inte all...

Kategorier: Från media

Ska chefer i skolan tjäna mindre än underställda?

2016-12-01

Efter att lärarlönelyftet implementerats har incitamenten att gå från lärare till att ta ansvar s...

Kategorier: Från media

Två av tre rektorer: Är för stort fokus på Pisa

2016-11-30

I går kom Timss, undersökningen av hur det går för svenska elever i bland annat matematik. Och...

Kategorier: Från media

Svenska elever presterar bättre i matte och fysik

2016-11-29

Matz Nilsson kommenterar den efterlängtade vändningen.

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledare i Sollefteå har tröttnat – har lyft lönefrågan i många år: "Nu måste vi prioriteras!"

2016-11-23

Nu har medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund, rektorer och förskolechefer, i Sollefteå tröttnat...

Kategorier: Från media

Bra förslag med stadieindelad timplan

2016-11-21

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom förslaget i sitt remissyttrande. En återgång till en...

Kategorier: Remissyttranden

”Måste se till att vi får fler barn och elever som kan läsa”

2016-11-18

Idag samlades politiker och skolledare i regionen för att se hur de kan ta ytterligare steg mot e...

Kategorier: Från media

Ta ansvar för lönelyftet

2016-11-07

Lärarlönelyftet som regeringen sjösatte efter förhandlingar med lärarorganisationerna och...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Arbetsmiljöverket kräver att Härnösands rektorer får stöd

2016-11-07

Läs vidare:

Kategorier: Från media

Här är vinnarna av Helgepriset 2016

2016-11-02

För andra året i rad har Helge Ax:son Johnsons Stiftelse delat ut Sveriges största lärarpris...

Kategorier: Allmän nyhet

Påskynda införandet av lärarassistenter

2016-11-01

Remissyttrande över Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Kategorier: Remissyttranden

Polhems skolbibliotek bäst i Sverige

2016-11-01

Polhemsskolans skolbibliotek är Årets skolbibliotek 2016. Priset delades ut av gymnasie- och...

Kategorier: Från media

Bra förslag från Gymnasieutredningen

2016-10-31

Erica Andrén, 1:e vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar förslagen i...

Ny överenskommelse om familjeskydd för kommunalt anställda

2016-10-27

AkademikerAlliansen har träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevand...

Kategorier: Allmän nyhet, Pension

En strategi för trygg och säker skola

2016-10-19

En strategi för en trygg och säker skola måste kunna hantera såväl inre som yttre hot. Matz Nilss...

Rektorernas höga arbetsbelastning sätts under lupp

2016-10-13

Läs artikeln här

Kategorier: Från media