2016-09-29

Är våldsbejakande extremism ett problem i våra skolor?

Matz Nilsson medverkade i ett samtal på Skolverket kring hur skolan kan arbeta för att motverka att elever dras in i våldsbejakande extremism. Skolverket vill stärka sitt utvecklingsarbete och kunna bli en stödjande part för skolor att vända sig till i svåra lägen.

Patrik Gladh. Foto: Johan WingborgPatrick Gladh som är rektor på Angeredsgymnasiet utanför Göteborg och medlem i förbundet berättade om hur de arbetssätt man utvecklat inom kommunen för att fånga upp de skolelever som gett uttryck för extremistiska åsikter.

Skolans uppgift är inte att vara åsiktispolis, framhöll också flera andra företrädare för lärarprofessionen. Alla har rätt att tycka vad de vill. Det skolan kan och bör göra är istället att försöka få eleverna att tänka kritiskt. Genom att diskutera källkritik och vetenskapliga metoder kan eleverna rustas till att bli mindre mottagliga för känsloargument.

Matz Nilsson lyfte frågan om samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Rektor och lärare upplever ofta att de anmälningar man gör hamnar i tomma intet. Socialtjänsten och polisen hävdade å sin sida vikten av att skolan faktiskt anmäler, utan anmälan kan de inte agera.

Diskussionen var intensiv men Matz Nilsson var ändå kritisk efteråt. Han menar att det stora problemet inte är de ungdomar som finns inom skolans ram utan de som inte går i skola alls. Och mot bakgrund av att så liten andel av alla nyanlända klarar vidaregången från språkintroduktionen till nationellt program på gymnasieskolan, så kommer problemet att växa oroväckande framöver.
Det är i uppföljningsansvaret som den riktiga utmaningen för samverkan mellan kommuner och andra aktörer ligger, kommenterar Matz Nilsson. Det är dessa ungdomar som borde vara i fokus för insatserna snarare än skolungdomarna.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....