2016-10-31

Bra förslag från Gymnasieutredningen

Erica Andrén, 1:e vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar förslagen i Gymnasieutredningens betänkande.

Idag presenterade Gymnasieutredningen sitt omfattande betänkande med förslag på åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredaren föreslår att huvudmännen ska få ett ökat ansvar för att erbjuda en sammanhållen utbildning med tillgång till mer stöd för att motverka avhopp.

Den största utmaningen som gymnasieskolan står inför är att få ungdomarna på introduktionsprogrammen att klara övergången till ett nationellt program.

- Jag tycker förslagen är väl avvägda och att det finns goda förutsättningar för att de kommer att kunna bidra till en positiv utveckling, säger Erica Andrén, 1:e vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Älvkullegymnasiet i Karlstad.

- Jag ser positivt på att utredaren har valt att fortsätta bygga på frivilligheten. Jag hoppas att frågan om obligatorisk gymnasieskola är begravd i skrivbordslådan nu, säger hon.

Att utredaren öppnar för en ämnesutformad gymnasieskola är välkommet bland skolledarna. Det är dock en stor förändring så det är bra att låta utreda frågan i grunden.

- Att återställa den generella behörigheten på yrkesutbildningarna med möjlighet att välja bort den kan se ut som en kosmetisk förändring. Men om förändringen kan få fler ungdomar att överväga en yrkesutbildning så är det bra, säger Erica Andrén.

- Särskilt glad är jag över de estetiska ämnenas återkomst. De behövs även på gymnasienivå. Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....