2016-08-29

Bra med översyn av systemet med nationella prov

Remissyttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Regeringens beslut att låta genomföra en översyn har därför tagits emot positivt bland skolledare. Utredarens förslag överensstämmer till stora delar med Sveriges Skolledarförbunds uppfattningar. Förbundet är dock angeläget om att regeringen samordnar förslagen med övriga initiativ på området.

Sveriges Skolledarförbunds uppfattning är att relationen mellan de nationella målsättningarna och det nya systemet för kunskapsbedömning måste analyseras och tydliggöras för de verksamma i skolan.

Förbundet utgår också från att förslagen från den pågående utredningen av en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti vävs in innan regeringen går vidare med förslagen gällande obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 3.

Sveriges Skolledarförbund har i flera sammanhang framfört att de nationella proven inte är ett bra verktyg för trendmätning av kunskapsnivåer över tid. Förbundet delar utredarens uppfattning om att behovet av nationell kunskaps-uppföljning bör tas om hand på något annat sätt.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....