2016-08-29

Ingen bra idé att införa betyg redan i årskurs 4

Remissyttrande över En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. (Remisspromemoria U2016/02376/S)

I förbundets remissvar på utredningen En bättre skolstart för alla – bedömning och betyg för progression i lärandet avrådde Sveriges Skolledarförbund rege-ringen från att införa betyg i tidigare årskurser än vad som är fallet idag. På ett generellt plan vidhåller förbundet denna uppfattning. Införandet av betyg i årskurs 6 måste utvärderas innan fortsatta förändringar av betygssystemet görs.

Sveriges Skolledarförbund förutsätter att alla initiativ från nationell nivå samordnas med varandra innan konkreta insatser sjösätts.

Sammanfattningsvis avråder Sveriges Skolledarförbund från ytterligare förändringar av betygssystemet i nuvarande läge men ställer sig positiva till att förslaget, om det ändå kommer att genomföras, är utformat som en försöksverksamhet som är frivillig att delta i. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....