2016-10-27

Ny överenskommelse om familjeskydd för kommunalt anställda

AkademikerAlliansen har träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevandepension) för de arbetstagare som omfattas av AKAP-KL, dvs. de som är födda 1986 och senare. De nya reglerna om familjeskydd kommer att tillämpas från och med 1 januari 2018.

När AKAP-KL träffades hann inte familjeskydd bli klart, utan parterna har förhandlat om detta i efterhand. Överenskommelsen kommer nu att tillföras AKAP-KL som en bilaga.

Familjeskyddet innebär att om en arbetstagare avlider, har efterlevande make/sambo rätt till ett månatligt belopp som betalas ut i fem år från och med dödsfallet. Om arbetstagaren hade barn under 18 år, får även de ett månatligt belopp som betalas ut tills de är 18 år eller går ut gymnasiet.

Beloppen som betalas ut fastställs utifrån inkomstbasbeloppet det år den anställde avlider. För vuxen är det månatliga beloppet som betalas ut 0,8 inkomstbasbelopp delat med 12 om arbetstagarens inkomst inte var högre än sex inkomstbasbelopp. Om lönen översteg sex inkomstbasbelopp, utbetalas per månad 1,1 inkomstbasbelopp delat med 12. För barnen utbetalas 0,5 inkomstbasbelopp delat med 12 per barn, dock högst 1,5 inkomstbasbelopp totalt, oavsett antal barn.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....