2016-11-01

Påskynda införandet av lärarassistenter

Remissyttrande över Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Det borde vara av intresse för alla att kompetensen hos redan utbildade förskollärare och lärare utnyttjas i så hög grad som möjligt. En kampanj för att uppmuntra deltidsarbetande lärare att, i alla fall under en period, om möjligt arbeta heltid kunde vara ett komplement till andra lärarkampanjer.

Centrala avtal som anger de grundläggande arbetsvillkoren för lärarassistenter, pensionerade lärare respektive studentmedarbetare behöver komma på plats innan rekryteringen av de respektive kategorierna kan ta fart.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....