2016-09-05

Skolledarna höjer lönekraven

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer. - Vi kommer att höja våra rekommenderade ingångslöner för skolledarna ordentligt, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Vi riskerar en brist på skolledare om inte våra medlemmars löner höjs rejält, säger Matz Nilsson.

I höst kommer många av landets lärare att få högre löner som en följd av regeringens lärarlönelyft. När det presenterades förklarade utbildningsminister Gustav Fridolin att även skolledare kunde få ta del av satsningen. Nu visar en enkät som Sveriges Skolledarförbund att så inte blir fallet. Knappast några skolledare i Sverige får ta del av pengarna.

- Jag är inte överraskad av resultatet. Det blev tyvärr som jag förväntade mig, säger Matz Nilsson.
Nu höjer Sverige Skolledarförbund sina rekommenderade ingångslöner. Med hjälp av förbundets lönestatistik och en analys av marknadsläget, inte minst mot bakgrund av de ökade lärarlönerna, anser förbundet att en rektor i Storstockholm bör utgå från en lön på 57 000 kronor i månaden vid en ny tjänst. Lönerekommendationen för rektorer i övriga landet ligger några tusen lägre.

- Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare.

Vi är glada för att man nu satsar på lärarna, men det får inte få till följd att landet får svårt att rekrytera skolledare. Vi vet att förskolechefer och rektorer är avgörande för resultatet i förskola och skola, säger Matz Nilsson.

- Vi kommer noga att följa utvecklingen för våra medlemmars löner. Vi har uppvaktat regeringen i den här frågan tidigare. Jag är inte främmande för att vi måste göra det igen.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....