2016-09-20

Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

- Jag är bekymrad över att regeringen inte tar den uppseglande ledarkrisen inom skolan på allvar. Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

- Däremot ser jag mycket positivt på satsningarna på den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Det kommer att behövas rejäla insatser där för att ge våra nya medborgare en bra start på sin yrkeskarriär och för att täcka behovet av yrkesutbildad arbetskraft.

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på regeringens satsningar inom välfärdsområdet och menar att det är viktigt att lokalpolitiker förmår att tänka långsiktigt och säkra kvaliteten i förskola och skola. Det blir nu upp till huvudmännen att se till att regeringens satsningar används för att täcka behoven inom förskola och skola.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....