2016-10-12

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

- SVT har i ett par inslag uppmärksammat den mycket viktiga frågan om hur vi säkerställer kvalitet och rättssäkerhet i såväl undervisning som bedömning och betygssättning för alla elever. Som företrädare för landets skolledare är min inställning klar – så länge det inte fungerar bättre än vad det gör nu har rektor ett mycket stort ansvar för att intervenera, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Inslagen visar elever som verkar ha haft svårt att nå målen för utbildningen. Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande exempelvis om betygssättande lärare slutar eller saknar legitimation eller behöver utveckla sin kompetens att bedöma kunskaper generellt.

- Vi måste våga se och diskutera att undervisning och betygsättning inte fungerar prickfritt överallt. De största kvalitetsskillnaderna finns inom en skola, inte mellan dem. Rektor måste skapa förutsättningar för att lärarna kan stötta och hjälpa varandra att hålla hög kvalitet på undervisningen. Att alla elever får nödvändiga kunskaper är det bästa sättet att undvika glädjebetyg, säger Matz Nilsson.

- Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning. Glädjebetyg gynnar ingen på längre sikt, minst av allt eleverna.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....