Ledare Skolledaren nr 8/16 2016-10-12

Vi tar ansvar för kvaliteten

SVT:s program Uppdrag Granskning tog i mitten av oktober upp en mycket viktig fråga i sitt program - hur säkerställer vi kvalitet och rättsäkerhet i såväl undervisning som betygssättning för alla elever?

Som företrädare för landets skolledare är min inställning helt klar – så länge det inte fungerar bättre än vad det gör nu, har rektor ett mycket stort ansvar för att intervenera.
Vi måste våga se och diskutera att undervisning och betygsättning inte fungerar prickfritt överallt. De största kvalitetsskillnaderna finns inom en skola, inte mellan olika skolor. Det är, med andra ord, fortfarande viktigare vilken lärare en elev får än vilken skola föräldrarna valt.

Det finns stora möjligheter att vända resultatutvecklingen och öka läraryrkets attraktivitet genom att uppmuntra och stötta lärarna att ta ett större gemensamt ansvar för den professionella utvecklingen i gruppen.
Jag är förvånad över att så få initiativ tas från lärarprofessionens företrädare i syfte att etablera rekommendationer, så kallade standards, när det gäller metoder och förhållningssätt som är centrala för likvärdighet och rättsäkerhet.

Ett exempel är avvägningen av hur mycket resultaten på de nationella proven ska betyda för slutbetygen.
Det är märkligt, och oroande, att inte lärarna själva, i samarbete med sina fackliga företrädare, har formulerat en professionell ståndpunkt i denna viktiga fråga. En form av "best-practise" som en lärare kan välja att bortse från, om synnerliga skäl finns och det går att motivera.
Ryggmärgsreflexen från lärarfacken när betygssättning kommer på tal är, att ingen ska lägga sig i lärares betygssättning.

Det är en inställning som vore betydligt lättare att respektera om man samtidigt kunde se att de gör vad de kan för att upprätthålla rättsäkerheten för eleverna. Att kräva carte blanche samtidigt som besvärande fakta på läggs på bordet, exempelvis gällande avvikelser mellan betyg på nationella prov och ämnesbetyg, inger inte förtroende.

Förmåga att bedöma och kunna fatta bra, väl avvägda och hållbara beslut, är det som kännetecknar professionella och ger ryggrad åt en profession. En kvalitet som normalt utvecklas inom professionen. Så hur säkrar vi då likvärdighet och rättsäkerhet om inte lärargruppens företrädare vill kliva fram och bära ledartröjan? I den situationen får rektor på varje skola ett mycket stort ansvar.

Rektor har det övergripande ansvaret för att betygssättningen är likvärdig och rättsäker. Det innebär att en av rektors viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande på arbetsplatsen, där lärarna tar ett gemensamt ansvar för undervisningen av alla elever på skolan och samarbetar kring betyg och bedömning. Ansvaret innebär också att rektor kan bli tvingad att ifrågasätta en enskild lärares bedömning.

Målet måste vara att antalet tillfällen som rektor behöver intervenera minimeras.
Men så länge lärarfacken duckar för kvalitetsfrågorna är min uppfattning tydlig.
Skolledare har i uppdrag att säkra kvalitet och likvärdighet i sin skola. Det innebär att rektorer sannolikt behöver intervenera mer snarare än mindre i skolans processer generellt och i betygssättningen specifikt. Det ställer i sin tur krav på att skolledningen har kompetens, resurser, befogenheter och tid att avsätta för uppgiften.
Vi backar inte från vårt ansvar.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....