2016-12-20

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Sveriges Skolledarförbund vill ifrågasätta det rimliga i att knyta uppehållstillstånd till studieframgång på det sätt som förslagen i utkastet indikerar. Förbundet är allvarligt oroade för den roll som lärare och skolledare förväntas ta i processen gällande beviljande av uppehållstillstånd. Skolledare och lärare riskerar att hamna i mycket svåra etiska dilemman.

Enligt Sveriges Skolledarförbund är det är viktigt att klargöra att ansvaret för allt som rör beslut om uppehållstillstånd/återkallande av uppehållstillstånd åligger Migrationsverket, inte skolan.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....