Aftonbladet 2016-12-06

Migrationen gör att det krävs ännu mer

Lärarna och skolledarna: Utvecklingen hotar vår samhällsmodell – skolan måste förnyas

Trots det glädjande trendbrott som syns i de svenska TIMSS-resultaten och även i dagens PISA-resultat så kvarstår mycket att göra.

Vi ser fortfarande betydande skillnader mellan olika elevgrupper. Inte minst kräver den stora migrationen till Sverige ytterligare kraftfulla insatser för att fortsätta höja resultaten och stärka likvärdigheten.

Reformarbetet har bara börjat, skriver Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....