2016-12-06

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten. Skolledare och lärare har arbetat hårt tillsammans med eleverna för att förändra och förbättra utbildningen. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Skolverkets redovisning av resultatet i senaste PISA-mätningen. Han varnar samtidigt för att det finns oroande signaler på att skolan misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Elevernas bakgrund betyder allt mer för skolframgången.

- Att betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrunder fortsätter att öka är mycket oroande. Det handlar om systemfrågor som politiker på alla nivåer måste ta på största allvar. Här krävs fortsatta reformer och en nationell samling för skolan över partigränserna för att vända utvecklingen, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....