2016-11-29

Svenska elever presterar bättre i matte och fysik

Matz Nilsson kommenterar den efterlängtade vändningen.

Skolverket presenterar idag de senaste resultaten från den internationella mätningen TIMSS (Trends in Mathematics and Sience studies). Det visar sig, glädjande nog, att eleverna presterar bättre än tidigare i matematik såväl i grundskolan som i de mer avancerade kurserna i gymnasieskolan. Samma förbättring kan dock inte ses när det gäller fysikämnet.

- Det här ska alla som går i och jobbar i skolan se som en stor uppmuntran. Hårt arbete lönar sig. Återhämtningen har dock bara börjat, vi måste fortsätta att satsa på kvalificerade lärare och tidig uppföljning av resultaten.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, resultaten från den senaste TIMSS-mätningen.

- Min analys är att Matematiksatsningen spelat roll. Den har gett stora grupper av lärare en högkvalitativ vidareutbildning. Det visar på att staten bör ta ett större ansvar för att säkra skolledares och lärares fortbildning under hela yrkeskarriären. Det visar också på behovet av en stärkt kvalitet i lärarutbildningen.

- Idag ska vi klappa oss på axeln och fira lite i skolan. I morgon sätter vi igång med att höja resultaten ytterligare, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....