2016

Visa

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

2016-10-12

- SVT har i ett par inslag uppmärksammat den mycket viktiga frågan om hur vi säkerställer kvalite...

Kategorier: Pressmeddelanden, Betyg och bedömning

Vi tar ansvar för kvaliteten

2016-10-12

SVT:s program Uppdrag Granskning tog i mitten av oktober upp en mycket viktig fråga i sitt progra...

Kategorier: Allmän nyhet, Betyg och bedömning

Lönerna för skolledarna måste höjas rejält

2016-10-10

Det verkar inte bli några statliga pengar till skolledarna i Småland och Blekinge, trots att Gust...

Kategorier: Allmän nyhet, Lön

Lönelyft ska locka fler till rektorsyrket

2016-10-10

Stockholms stad satsar 8,5 miljoner kronor på att höja lönerna för rektorer och biträdande rektor...

Kategorier: Från media

Ge rektorerna mandat att vara ledare fullt ut

2016-10-10

Rektorsrollen måste frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare...

Kategorier: Från media

Är våldsbejakande extremism ett problem i våra skolor?

2016-09-29

Matz Nilsson medverkade i ett samtal på Skolverket kring hur skolan kan arbeta för att motverka a...

Kategorier: Allmän nyhet, Elevhälsa

Moderaterna duckar för ledarfrågan

2016-09-28

Matz Nilsson efterfrågar ledarperspektiv i Ms skolsatsning

Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

2016-09-20

- Jag är bekymrad över att regeringen inte tar den uppseglande ledarkrisen inom skolan på allvar....

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön, Utbildningspolitik

Skolledarna i Södra Norrland höjer lönekraven

2016-09-08

Blir det några pengar till skolledarna i Västernorrland, Gävleborg och Jämtland? Regionordförande...

Skolledarna höjer lönekraven

2016-09-05

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga...

Kategorier: Pressmeddelanden, Lön

Nya lönesystemet missar rektorerna

2016-09-03

Regeringen borde ha lärt sig av svårigheterna vid införandet av karriärlärartjänsterna. Nu risker...

Mer mandat för ett stort ansvar efterlyser Göteborgs skolledare

2016-09-02

Styrning behöver bli tydligare, resursfördelning mer rättvis och en ny organisation för...

Rektor nekades hjälp av stödtelefonen: "Var i chock"

2016-09-01

Oron för skolans säkerhet fick rektorn att ta mod till sig och ringa stödtelefonen om...

Kategorier: Från media

Höstens första stora skoldebatt - om förtroendet mellan skolledare och politiker i Göteborg och rektorernas dubbla uppdrag

2016-09-01

Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat? Finns det en samsyn mellan...

Kategorier: Pressmeddelanden

Rektorer oroliga för Lunds gymnasieskolor

2016-08-30

Lärarflykt. Utbrända elever och medarbetare. Det blir konsekvenserna om inte gymnasieskolorna får...

Kategorier: Från media

Bra med översyn av systemet med nationella prov

2016-08-29

Remissyttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för...

Kategorier: Remissyttranden, Betyg och bedömning

Ingen bra idé att införa betyg redan i årskurs 4

2016-08-29

Remissyttrande över En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. (Remisspromemoria U2016/02376/S)

Kategorier: Remissyttranden, Betyg och bedömning

Lär dig mer om din pension – 60 lokala informationsträffar i höst

2016-08-26

Nu startar Pensionsmyndigheten höstens pensionsturné med 60 lokala informationsmöten från Kiruna ...

Kategorier: Pension

Stadieindelad timplan ett verktyg för att säkra undervisningstiden

2016-08-23

- Jag tycker det är bra att regeringen nu går fram med ett förslag till stadieindelad timplan....

Kategorier: Allmän nyhet

Rektorer kritiserar lärarnas lönelyft

2016-08-22

Lärarlönelyftets tre miljarder per år beräknas räcka till 60 000 lärare. Rektorn Maria Jarlsdotte...

Kategorier: Från media