2016

Visa

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

2016-05-16

- Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vill Skolkommissione...

Kategorier: Pressmeddelanden

Hallsbergs kommun satsar på rektorerna och rektorslönerna!

2016-05-16

Idag är det nästan ingen skillnad mellan de bäst betalda förstelärarna och skolans rektor....

Kategorier: Från media

Enighet om högskolebehörighet för yrkesprogrammen

2016-05-13

Svensk yrkesutbildning är i världsklass. Och låt oss tillsammans uppgradera yrkesprogrammens...

Kategorier: Allmän nyhet

Enighet om fem punkter för att stärka läraryrket

2016-05-10

Nationell samling för läraryrket. För att stärka lärare och rektorer i sin profession vill vi sat...

Kategorier: Från media

Ny arbetsmiljöföreskrift och ny utbildning

2016-05-02

Sedan en månad tillbaka finns en ny föreskrift om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. P...

Kategorier: Allmän nyhet, Arbetsmiljö

Rektorer ingrep - räddade situationen

2016-04-28

Den knivbeväpnade mannen sökte efter en namngiven person. Tack vare skolledarnas ingripande kunde...

Kategorier: Från media

Årets skolledartårta till Östersund

2016-04-28

Skolledarna i Östersund fick i genomsnitt 9,9 procent i löneökning 2015. Därför fick kommunen mot...

Kategorier: Pressmeddelanden

”Organisatoriska förändringar löser inte problemen”

2016-04-28

Det finns få belägg för att en fakultetsorganisation för lärarutbildningen skulle kunna påverka...

Kategorier: Från media

"Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund"

2016-04-26

Vänd utvecklingen. Bygg upp en professionsfakultet för lärar- och skolledarutbildningen med...

Kategorier: Allmän nyhet

Namnen klara

2016-04-22

Nu är valberedningen klar med sitt förslag till ny förbundsstyrelse. På ordförandekonferensen, de...

Kategorier: Allmän nyhet

Sveriges Skolledarförbund om ökade kränkningar

2016-04-21

Nu måste vi börja samarbeta för en trygg skola och sluta med beskyllningar.

Kategorier: Pressmeddelanden

Vägen in till det svenska skolväsendet ser fortfarande trång ut

2016-04-21

Regeringens utredare Ebba Östlin har lämnat sina slutliga förslag från utredningen om utbildning...

Kategorier: Allmän nyhet

Stärk ledarskapet för att lyfta skolan

2016-04-18

Nu är lärarlönelyftet färdigförhandlat och vi kan konstatera att skolledare innefattas, men inte...

Kategorier: Från media

Huvudmännen uppmanas att satsa på skolledarna

2016-04-18

Just nu förs många diskussioner bland landets huvudmän vilka som ska komma i fråga för regeringen...

Kategorier: Allmän nyhet

Insatser för att hjälpa stressade rektorer

2016-04-18

Kraven på rektorerna har ökat – liksom omsättningen. Nu kraftsamlar kommunen för att hitta...

Kategorier: Från media

Behov av matematik, NO eller teknik-kompetens för årskurs 6-9?

2016-04-15

Då kan ett samarbete med Teach for Sweden vara en lösning för att få tag på engagerade och...

Kategorier: Allmän nyhet

Rektorer slutar efter turbulens

2016-04-13

Få eller inga rektorer och förskolechefer i Karlskrona vet var de ska jobba i höst – och...

Kategorier: Från media

Bra förslag gällande nationella proven

2016-03-31

På torsdagen presenterade utredaren Tommy Lagergren sina förslag gällande förändringar av systeme...

Kategorier: Betyg och bedömning

Tips för ett hållbart arbetsliv

2016-03-29

Den 14 mars hölls ett webbseminarium med tema hållbart arbetsliv. Chefer har en nyckelposition va...

Kategorier: Allmän nyhet, Arbetsmiljö

Rektorer i Härnösand riskerar bli sjuka av dålig arbetsmiljö

2016-03-29

Många rektorer har för hög arbetsbelastning. Så pass hög att de riskerar att bli sjuka. Det kom...

Kategorier: Arbetsmiljö, Från media