2017-02-07

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

Matz Nilsson lämnar över förbundets skrivelse till Ulla Hamilton och Lars Leijonborg på Friskolornas Riksförbund. Foto: Magnus Hartman

- Ledarbristen i skolan är på väg att bli mycket akut och situationen är allvarlig. Det är viktigt att vi nu tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur vi ska få fler duktiga lärare att vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det.

Det säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström idag uppvaktar Friskolornas Riksförbund och Sveriges Kommuner och landsting om en satsning på skolledarnas löner.

- Vi måste omgående tillsammans med arbetsgivarna hitta vägar tillbaka till fungerande lönestrukturer på skolans område. Det är viktigt att det så kallade ansvarsavståndet upprätthålls, att den som tar ett uppdrag med stort ansvar som skolledare, också får ett löneincitament för att satsa. Det finns ingen annan bransch än i skolan där underställda kan tjäna mer än sin chef, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund har också vänt sig till regeringen med samma budskap. Situationen runt om i landet är oroande, menar förbundet.

Ett första steg är att komplettera lärarlönesatsningen med en skolledarsatsning. Då skulle regeringen och huvudmännen göra den helhetssatsning på skolan som behövs. Lärarlönesatsningen haltar, anser Sveriges Skolledarförbund.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...