Göteborgs stad 2017-11-16

Angered höjer lönerna för alla rektorer i stadsdelens särskilt utsatta områden

Skolverkets statliga bidrag skulle höja lönerna för yrkesskickliga rektorer i områden med svåra förutsättningar, för att höja utbildningens kvalitet för nyanlända. Men i Angered gav Skolverkets beräkningar ett snett resultat.

– Flera rektorer som verkligen borde fått det, fick ingen tilldelning. Därför valde jag att fatta beslut om att vi skjuter till pengar från stadsdelen för att höja lönen för alla rektorer som arbetar i särskilt utsatta områden. Detta gör vi samtidigt som vi tar emot statsbidraget, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...