2017-01-09

Åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissyttrande över På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).

Sveriges Skolledarförbund ställer sig positiva till en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik på det sätt som utredaren föreslår. Förbundet ser det som högst rimligt att föräldrar och andra intressenter ska kunna lita på att vårt gemensamt finansierade skolsystem fungerar väl och ger alla elever möjligheter att erhålla de grundläggande kunskaper de behöver för att kunna klara kunskapsmålen.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...