2017-02-24

Behåll gymnasiepoäng för gymnasiearbetet

Sveriges Skolledarförbunds remissvar över SOU 2016: 77. Förbundets generella inställning är att utredaren i stora delar har hittat rimliga och väl avvägda förändringsförslag.

Förbundets huvudsakliga invändning är mot förslaget att inte längre ange gymnasiearbetet i gymnasiepoäng. Vi avråder skarpt från denna förändring.

Förbundet välkomnar däremot ett ökat fokus på hemkommunens ansvar för att aktivt verka för att ungdomar som avslutat grundskolan så snart som möjligt ska påbörja en gymnasieutbildning men tror inte på en obligatorisk gymnasieskola.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...