2017-01-26

Behöver ni stöd med förebyggandet av psykisk ohälsa på er arbetsplats?

Genom att delta i ett forskningsprojekt kan ni få ökad kunskap och verktyg gällande förebyggandet av psykisk ohälsa på er arbetsplats.

Vi är en grupp forskare vid Karolinska Institutet som bjuder in rektorer och medarbetare vid grundskolor till att delta i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet är att erbjuda insatser till skolor så att man i större utsträckning ska kunna förebygga psykisk ohälsa bland medarbetarna. Projekt förväntas bidra till ett bättre systematiskt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom skolan. Målssättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med minskad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Vad innebär deltagande i projektet?

  • Projektet kommer att genomföras under 18 månader med projektstart i september 2017.
  • Rekrytering av deltagande grundskolor kommer att ske via intresseanmälan.
  • Alla deltagande skolor kommer att få utbildning.
  • En del skolor kommer att få ytterliga stöd med att arbeta strukturerat och systematiskt med att förebygga de risker som genererar psykisk ohälsa. Det sker bl.a. genom workshops, arbetsmaterial och regelbundna team-träffar på arbetsplatsen.
  • I forskningsprojektet fördelas dessa insatser på ett slumpmässigt sätt för att det vetenskapligt ska gå att utvärdera effekterna.
  • Datainsamlingen kommer att ske via enkäter och intervjuer vid olika tidpunkter.

Ni är välkomna att ta kontakt om ni intresserade av att delta i projektet eller om har ni frågor;

Lydia Kwak, projektledare och forskare Karolinska Institutet, Stockholm E-post: lydia.kwak@ki.se Tel: 070-7482414

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...