2017-09-13

Bra förslag om kvalitet i välfärden

Regeringens utredare Ilmar Reepalu har lämnat sin slutrapport från Välfärdsutredningen till regeringen. I slutrapporten fokuseras frågor om hur kvalitet kan mätas och följas upp i sk. välfärdstjänster, däribland skolan.

Sveriges Skolledarförbund skriver i sitt remissvar att utredaren har belyst frågorna på ett bra sätt och förbundet har inga invändningar mot de förslag som lämnas i rapporten.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...