2017-10-18

Fel med kortare utbildning för förskolans chefer.

Sveriges Skolledarförbund har i sitt remissvar över Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) bl a poängterat att förskolechefers befattningsutbildning inte bör vara mindre omfattande än andra chefers inom utbildningsväsendet.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...