2017-03-15

Bra med statlig styrning av kulturskolan men inte på detaljnivå

Remissvar över En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Det måste få finnas utrymme för huvudmän att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar.

Sveriges Skolledarförbund stödjer utredarens slutsats att, trots de brister som framkommer, inte föreslå införandet av en nationell juridisk ram i form av en kulturskolelag. Förbundet menar att kulturskolan även fortsättningsvis bör vara ett frivilligt, men viktigt, åtagande för landets kommuner.

Förbundet ställer sig negativt till att gruppundervisning ska vara norm. Det måste även fortsättningsvis finnas utrymme för en viss lokalt förankrad flexibilitet, särskilt med utgångspunkt i att det även fortsatt handlar om en frivillig verksamhet.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...