2017-09-28

Bra reglering av undervisningsformer

Utredare Eva Durhan har lämnat sitt slutbetänkande med förslag på bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Utredaren lägger också förslag på hur distansundervisning ska regleras i lagstiftningen.

På flera ställen klargörs att sk. närundervisning ska vara det normala för i princip alla elever. Ibland kan det dock finnas behov av andra undervisningsformer. Utredaren är noga med att sådana val aldrig får grunda sig på ekonomi utan alltid ska ha den enskilda elevens bästa i fokus. Kvalitetskraven ska ställas minst lika högt som vid vanlig närundervisning. Denna grundinställning ställer sig förbundet bakom.

Sveriges Skolledarförbund anser att utredaren landar rätt i sina förslag och ställer sig bakom mycket. Frågan om hur man ska se på arbetsmiljöansvaret för elever som undervisas på distans behandlas dock lite styvmoderligt, enligt förbundet. Här kan mer göras för att stötta skolhuvudmännen och rektorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...