2017-02-03

Brist på OECD-koppling i förslag om lärarutbildning

Sveriges Skolledarförbund har tidigare framhållit vikten av att utbildningspolitiska reformer grundar sig på en gedigen analys av orsakerna till de identifierade problemens uppkomst. Avsaknad av ett sådant underlag leder till svårigheter att bedöma de föreslagna lösningarnas effekter. Förbundet uppmanade även regeringen att på ett tydligt sätt förhålla sig till den skarpa kritik och de tydliga rekommendationer gällande lärarutbildningen som OECD lämnade den 4 maj 2015. I den nu föreliggande promemorian saknas fortfarande dessa väsentliga inslag.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...