2017-09-07

Diskrimineringsregler flyttas till Skollagen

Förbundet har svarat på utredningsförslaget att flytta de regler i diskrimineringslagen som rör skollagsreglerad verksamhet till skollagen för att där samordnas med reglerna om åtgärder mot kränkande behandling.

Förbundet står bakom förändringen utifrån bedömningen att det blir lättare för våra medlemmar att bara ha att göra med en tillsynsmyndighet.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...