2017-03-20

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas.

- Jag är glad att skolans arbetsmiljö får uppmärksamhet. Varken elever eller personal ska riskera hälsan i skolan. Arbetsmiljöverkets granskningar är värdefulla, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till Arbetsmiljöverkets skolrapport.

- Riktigt bra är att arbetsgivarna i de allra flesta fallen åtgärdat de brister som Arbetsmiljöverket hittat. Det visar att det finns god vilja och att vi månar om hur våra barn har det på sin arbetsplats. Eleverna ska inte behöva nöja sig med sämre arbetsmiljö än vad vi vuxna har.

Arbetsmiljöverket skriver i en aktuell projektrapport för sin nationella tillsyn av skolan att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i nio av tio skolor. Skolorna behöver bli bättre på att arbeta förebyggande, skriva handlingsplaner och dokumentera risker och insatser.

När det gäller de mer fysiska bristerna handlar det ofta om dålig luftkvalitet, bristande städning och buller. Men det förekommer även hot och våld i arbetsmiljön.

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

- Hot och våld måste vi förebygga genom medvetet arbete och tydliga rutiner. Det kan även vara så att man behöver se över lokalerna för att bygga bort otrygga platser. Såväl lärare som skolledning behöver återkommande stöd från arbetsgivaren kring hur man hanterar hotfulla situationer. Vi vet att alla inte får det idag.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...