2017-05-08

Elevers frånvaro

Remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).

Sveriges Skolledarförbund sympatiserar med utredarens intentioner men menar att utredarens förslag går för långt i sin strävan att detaljstyra. Rektor har ansvar för att skapa en organisation där skilda professioners kompetenser tas tillvara och behöver sitt handlingsutrymme.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...