2017-07-04

En bra skola och höga förväntningar viktigt för ungas psykiska hälsa

En tilltro till sin egen förmåga och tro på att man lyckas lösa sina problem, och lyckas i skolan är en avgörande faktor för psykisk hälsa. Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, kunde inte nog poängtera skolans och utbildningens betydelse för ungas psykiska hälsa, när Sveriges Skolledarförbund arrangerade årets andra seminarium i Almedalen.

En knökfull lokal i Campus Gotland, vittnar om att frågan om psykisk hälsa och stress i skolan, är ett ämne som engagerar.

Folkhälsomyndigheten har ganska god koll på ungas hälsa. Var fjärde år deltar Sverige i en stor kartläggning om hur 11–13- och 15-åringar mår. En ny undersökning ska genomföras vid årsskiftet, men redan för tre år sedan uppgav 60 procent av 15-åriga flickor att de den senaste veckan hade upplevt minst två psykosomatiska problem, som sömnsvårigheter, magont eller nedstämdhet. Även 13- och 11-åriga flickor känner av problem, liksom pojkar i motsvarande ålder. Men inte i samma utsträckning.

- Skolan är självklart inte den enda förklaringen för sämre psykisk ohälsa, men vi ser samtidigt att en bra undervisning, med utbildade och kompetenta lärare i en bra lärmiljö, främjar ungas hälsa, menade Anna Bessö.

För att må bra är det viktigt att mötas av höga förväntningar, men samtidigt med rimliga krav, att den unge känner en tilltro till sin egen förmåga och kan lösa problem som uppstår. Det motsatta, att känna sig misslyckad, tappa tron på sig själv, är ett hot mot den psykiska hälsan, inte bara i unga år, utan för hela livet.

Är de svenska skolresultaten ett uttryck för försämrad hälsa, eller är det tvärtom, det är en fråga som Folkhälsomyndigheten funderar över.

- Det är inte bara viktigt att mötas av höga förväntningar utan mötas av en välkomnande skola, med en väl fungerande värdegrund och en bra och tillgänglig elevhälsa, menade Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd Svea, en av seminariets deltagare. Det är ett pussel med många bitar som ska passa ihop för att skolan ska fungera för alla, menade hon.

Lina Hultqvist, ordförande i den andra elevorganisationen Sveriges elevkårer, pekade också på de externa faktorer som påverkar – stressen från egna krav, oro för framtiden – vad ska jag göra, vad kan jag bli? Och hon pekade på att de här frågorna måste in mycket tidigare i skolan, att studie- och yrkesvägledning kommer in på ett mycket tidigare stadium i skolan, på mellanstadiet. Särskilt betydelsefullt för elever som inte har det stödet hemifrån med välinformerade och pålästa föräldrar när det gäller utbildning och yrkesval.

Skolledare har ett stort ansvar, menade Lina, att säkerställa att det finns rätt kompetens hos elevhälsan och att den är tillgänglig för alla. Målet är ju att klara sin gymnasieutbildning!

- Våra elever är stressade redan första dagen på gymnasiet, berättade Erica Andrén, rektor i Karlstad, och förste vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Därför gör hennes skola regelbundna enkäter för att få en bild över hur skolan kan agera för att minska stressen och ohälsan.

Enkäten visade för några år sedan att eleverna blev mindre stressade när lärarna utnyttjade de digitala möjligheterna att planera arbetet. Därför blev det skolans minsta standard att alla lärare skulle använda sig av de digitala möjligheterna.

Eleverna pekade också på stora schemabrytande prov som gjorde tillvaron upphackad och stressad. Skolledningen fick ta en strid med lärarna att minska antalet stora prov under terminerna.

- Man måste utmana kultur och tradition, sa Erica Andrén. Och det bästa stödet för det finns hos eleverna.

- Elevkåren är min bästa samarbetspartner, sa hon och uppmanade alla att arbeta genom eleverna.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...