Västerbottens-Kuriren 2017-05-03

Första steget mot likvärdig skola

Skolkommissionens slutförslag är ett viktigt första steg för att kunna lyfta skolan ur dess besvärliga läge. Skulle det visa sig att dessa åtgärder inte har tillräcklig effekt, måste mod finnas för att göra ytterligare skärpningar i finansierings- och styrsystem. Sverige måste återfå en verkligt likvärdig och kompensatorisk skola.

Det skriver Åsa Dahlberg, distriktsordförande i Lärarnas riksförbund Västerbotten och Ellinor Häreskog som är regionordförande för Sveriges skolledarförbund Västerbotten i Västerbottens-Kuriren.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...