Du & Jobbet 2017-02-20

”Ge cheferna egna skyddsombud”

Skyddsombud ska inte företräda chefer på arbetsplatsen. Det menar skyddsombudsexperten Maria Steinberg som vill att chefer får sina egna företrädare i arbetsmiljöarbetet.

Det finns exempel på kommuner där man haft skyddsombud som bara vänt sig till chefer. Maria Steinberg nämner exempelvis att det prövats inom Sveriges Skolledarförbund. Exemplen är dock få.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...