2017-11-10

Huvudmannen viktigare för Skolverket med ny GD

Det blir ett större huvudmannaperspektiv på Skolverket med Peter Fredriksson som generaldirektör. Det stod klart efter att han varit gäst på förbundets förbundsråd i veckan.

Om en skolchefs, eller rektors, uppdrag är detaljstyrt, så är det ingenting mot vad hur Skolverkets arbete är. Suckar Peter Fredriksson lite tungt.

Men det finns lite utrymme för egna initiativ, och ett område som Peter Fredriksson vill satsa mer på är skolans styrning i allmänhet och kanske framför allt skolchefens och huvudmannens styrning i synnerhet.

Det är ett ganska ensamt arbete som dessutom är lite beforskat. Hur leder och organiserar man en förskola och skola att i möjligaste mån kompensera för de negativa effekter som segregationen medför, är en fråga han vill skapa kunskap om. Gärna tillsammans med huvudmännens representanter, rektorer och förskolechefer.

- Vi sitter inne med mycket kunskaper, säger han. Och plötsligt är han tillbaka i sin tidigare roll som utbildningsdirektör i Södertälje.

- Vi måste skapa en samsyn om mål och strategier, och vilka de framgångsrika faktorerna är.

Lärarförsörjningen och skolsegregationen är de två övriga områden som han vill arbeta mer med. Återigen att samla goda exempel på kommuner och verksamheter som har kommit på nya lösningar. Det krävs också samtal med lärosäten som har lärarutbildning. Hur kan alla goda krafter samlas och samarbeta för att öka utbildningarnas attraktion.

Det är också fel, menar Fredriksson, att egentligen tala om skolsegregation, det är inte skolans om segregerar, utan det är en följd av hur samhället formas av socioekonomiska förändringar.

-Klassamhället, som man sa förr.

Det är inte rimligt att skolan får ta hela ansvaret, skolans uppgift att kompensera för olika villkor, men inte ta ansvar för att villkoren är som de är.

- Vi (igen!) är beredda att ta ansvar, men måste få hjälp av det omgivande samhället, säger Peter Fredriksson.

Skolverket har också fått ett förändrat uppdrag, att arbeta mer kompensatorisk. Rätt självklart enligt Fredriksson, men nytt för den statliga myndigheten. Jämlikhetspengar och sex miljarder i statsbidrag ska komma de skolor och kommuner som behöver det bäst. Staten ska våga kliva in.

Det måste bli mer rättvist, helt enkelt. Också på nationell nivå.

På väg till nästa möte, den här gången med lärarutbildningarna, fick Fredriksson några medskick av ett entusiastiskt förbundsråd: se till att det blir mer "hantverk" i lärarutbildningen, se över rektors uppdrag, som bara växer och snart handlar om också om vara socialarbetare, terapeut och mycket mer.

Matz Nilsson påminde också om den fråga som förbundet drivit i Skolkommissionen, förslaget om skolchefens uppdrag i skollagen och att Skolverket och dess generaldirektör har en bra samtalspartner i förbundet och dess medlemmar.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...