2017-10-17

Matz Nilsson till Sacos styrelse

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson är föreslagen som ledamot i Sacos styrelse för de kommande fyra åren.

Den nya styrelsen väljs på Sacos kongress i november. Att utbildning måste löna sig, ett starkare Saco i samhällsdebatten och fokus på medlemsnytta, är frågor som Matz Nilsson vill arbete för om han blir vald.

- Vi måste få en lönepolitik, framför allt för den offentliga sektorn, som premierar utbildning, säger Matz Nilsson.

Utbildning leder till utveckling och som i sin tur ger en mer effektiv verksamhet. Det måste det premieras, menar han.

- Men det är också viktigt för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar, och övriga Sacomedlemmar, att rigga en organisation som ger en hög frihet att utveckla och styra det egna arbetet. Det gynnar också en effektiv verksamhet. Något som man kan se i privat verksamhet, men inte lika ofta i offentlig, menar Matz Nilsson.

- Större frihet och ansvar ger bättre resultat för medborgarna, säger Matz Nilsson.

Han tycker också att Saco som en stark federation med 650 000 medlemmar, borde ha en större tyngd i den allmänna debatten – en fråga som han vill arbeta med.

Med så många medlemmar vill han också öka medlemsnyttan, till exempel i försäkringsfrågor, och att Saco når ut med sin utbildningsstrategi, från förskola till högre utbildning.

Sacos styrelse har gjort ett viktigt varumärkesarbete de senaste åren, men det måste bli mer tydligt vad varumärket står för, menar Matz Nilsson.

Matz Nilsson är en sex ledamöter som ska väljas in i styrelsen. Nuvarande ordförande Göran Arrius och vice ordförande Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, föreslås väljas om. Till ny andre vice ordförande föreslås Hieke Erkers, SSR.

Här är valberedningens förslag till övriga ledamöter:
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund (nyval), Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund (nyval), Magnus Hedberg, Jusek (omval), Mikael Igelström, Civilekonomerna (omval), Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna (nyval), Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter (nyval), Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund (nyval), Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund (nyval).

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...