2017-11-22

Matz Nilsson om #Metoo och skolledarnas etik

I bransch efter bransch träder kvinnor fram och vittnar om kränkningar och trakasserier som riktats mot dem just för att de är kvinnor. Övergrepp som inte sällan tystats ned eller förklarats bort med ursäkter som jag, uppenbarligen mycket naivt, trodde tillhörde en svunnen tid. Det är vittnesmål som genom sin blotta mängd lämnar en djupt bedrövad och skakad.

I Sveriges Skolledarförbund har vi sedan länge en etisk kod som gäller på alla nivåer i förbundet inklusive våra samarbetspartners. Den bygger på att alla människor är lika värda och ska behandlas likvärdigt och med respekt. Jag vill särskilt lyfta fram följande punkter:

  • Skolledaren ska respektera alla människors lika värde
    Skolledaren har det övergripande ansvaret för att tydliggöra och värna om de värden som läroplanerna står för. Likavärdet måste respekteras vad gäller etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religiös och politisk åskådning. Detsamma ska gälla för skolledarens förhållande till individen.

  • Skolledaren ska verka för att medarbetarna iakttar ett etiskt övervägt handlande
    Skolledaren ska bereda personalen möjlighet att utveckla sitt yrkesetiska förhållningssätt genom diskussion och reflektion. Detta kan leda till en för verksamheten gemensam etisk kod. De vuxnas roll som förebilder för barn och ungdom bör starkt betonas.

Att som medlem eller samarbetspartner bryta mot den etiska koden är förenat med konsekvenser.

Jag vill uppmana medlemmar som behöver stöd gällande dessa frågor att höra av sig till vårt förbundskansli, tel. 08-567 062 00 eller epost jour@skolledarna.se.

Fler nyheter

Stora besparingar hotar gymnasieskolor i Stockholm

2017-12-14

Två av fyra gymnasiechefer i Stockholms stad har nyligen sagt upp sig. Det här hör samman med sto...

Ett styrkebesked från skolan

2017-12-05

Matz Nilsson kommenterar de avsevärt förbättrade resultaten i PIRLS, som mäter svenska...

Lyssna på skolledarna

2017-12-04

Att leda förskola och skola är kanske de viktigaste och finaste ledaruppdragen vi har, skriver Ma...